Loading...
Performans Yönetimi2018-10-18T15:24:42+00:00

Performans Yönetimi

Tansa’da performans yönetimi sistemi ile performansın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve üstün performans gösteren çalışanların ödüllendirilmesi amaçlanır.

Performans değerlendirmesinde temel kriterimiz iş hedefleridir.

Çalışanların performansları bütün bir yıl boyunca bağlı bulunduğu bir üst yöneticisi tarafından izlenir. Yıl sonunda yapılan karşılıklı görüşmeler ve çok yönlü değerlendirmeler ile şirket hedeflerine bağlı olarak çalışanların kişisel hedeflerinin gerçekleşme oranları tespit edilerek, çalışanların başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek eğitim, gelişim ve kariyer yönetimi ihtiyaçlarının planlaması yapılır.