Loading...
Kariyer ve Yetenek Yönetimi2018-10-18T15:35:08+00:00

Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Kariyer ve yetenek yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamamızın bir parçasıdır.

Tansa’da kariyer yönetimi, stratejik planlarımız doğrultusunda insan kaynağı ihtiyacımızın belirlenerek çalışanlarımız arasından gereksinimlerimizi karşılayacak niteliklere sahip insan kaynağının tespit edilmesi ve geliştirilmesi ile başlar.

Tansa’da her çalışan bir yetenek olarak kabul edilir.

Sürekli gelişimi ilke edinmiş bir firma olarak önceliğimiz, çalışanlarımızın yeteneklerini ve yetkinliklerini, bilgi ve deneyimlerini, bireysel performans boyutları ile bütünsel olarak ele alıp en doğru ve en objektif şekilde değerlendirebilmek ve kariyer planlaması çerçevesinde yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim olanakları sunmaktır.