Loading...
İnsan Kaynakları Politikası2018-10-18T15:39:27+00:00

İnsan Kaynakları Politikası

Tansa Turnike olarak kuruluşumuzdan itibaren hızla gelişerek büyüyen ve değişen rekabet koşullarına karşı üstünlüğümüzü yatırım yapılmış beyin gücü ile koruyan proaktif ve yenilikçi bir firmayız.

“En önemli kaynağımız proaktif insan gücümüz.” anlayışı ile hedeflerimize ulaşırken, çalışanlarımızın firmamıza bağlılığını ve güvenini esas alıyoruz. Dünya markası olma yolunda firmamızın başarısının, her bir çalışanımızın kendi yaptığı işe gereken önemi vererek iş süreçlerimize katkıda bulunması ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Bu yüzden sağlanan her başarıyı tüm çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu bilinçle din, dil, ırk, etnik köken, politik yaklaşım, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlayarak yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilecekleri ve fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri motivasyon ortamını sağlıyor ve geliştirdikleri yenilikçi yaklaşımlarla yönetime aktif olarak katılımlarına fırsat vererek bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak için kişisel ve mesleki eğitimlerle gelişimlerini destekliyoruz.

Katılımcı, yaratıcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve iletişime değer veren, insana ve çevreye saygılı, dürüst ve güvenilir bir kurum kültürü oluşturarak iş tatmini yüksek, gelişmeye ve geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve bu güçlü ekip ile müşterilerimize gereksinim ve beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.